VILKEN INFORMATION LITAR DU PÅ?

Informationssamhället ställer höga krav på vår förmåga att värdera det vi ser, hör och läser om.

Det finns många aktörer – både inom och utom Sverige – som försöker påverka våra uppfattningar, attityder, beslut och beteenden.

Oftast handlar det om personer, organisationer och företag som argumenterar i olika sakfrågor – ett givet inslag i vårt öppna och demokratiska samhälle.

Men det finns också aktörer som använder sig av felaktig information eller ryktesspridning för att skapa osäkerhet, påverka politiska beslut eller för kriminella syften.

Testa din förmåga att vara källkritisk.

Starta testet
En webbplats från

Alternativ 1

Alternativ 2

FRÅGA 1 AV 4

VILKET BLOGGINLÄGG ÄR MEST TROVÄRDIGT?

Den 19 maj 2016 drabbades Arlanda och flera andra svenska flygplatser av tekniska problem och många flygningar ställdes in. Samtidigt gick det inte att boka tågbiljetter hos SJ. Samma dag slutade en stormast för radio- och TV-sändningar att fungera efter misstänkt sabotage.

Vilket av blogginläggen om händelserna den 19 maj bedömer du som mest trovärdigt?

Alternativ 1

Alternativ 2

FRÅGA 2 AV 4

VAD ÄR EGENTLIGEN KORREKT?

I slutet av 2014 bestod Hemvärnet av cirka 21 000 personer och de har till uppgift att skydda, bevaka, övervaka och stödja samhället vid kris. Varje år genomför Hemvärnet övningar av olika stridsuppgifter.

I ett blogginlägg på Försvarsmaktens Hemvärnsbloggen från april 2015 beskrivs ökningen av antalet hemvärnssoldater: https://blogg.forsvarsmakten.se/hemvarnet/2015/04/01/allt-fler-hemvarnssoldater/

Vilken av texterna ger en korrekt bild av Hemvärnets utveckling?

FRÅGA 3 AV 4

SKULLE DU HJÄLPA TILL?

Vid ett större elavbrott kan människor inte bara bli utan el och värme utan även vatten. Utan el går det inte att pumpa ut vatten till våra hem via de kommunala vattensystemen.

När människor saknar dricksvatten kan situationen snabbt bli akut. I uppropet uppmanas privatpersoner att köra ut vatten till drabbade.

Skulle du hjälpa till i den aktuella situationen?

FRÅGA 4 AV 4

VEM LIGGER BAKOM?

Det är numera vanligt med efterlysningar av personer i olika sociala medier. Eftersom de snabbt kan få bred spridning är det ett effektivt sätt att hitta personer.

Skulle du sprida vidare efterlysningen nedan för att hjälpa till att hitta Daniel?

Resultat

Resultat

Är du nyfiken på hur källkritisk du är? Klicka på knappen för att ta del av resultatet.